Data wejścia w życie: 17 maja 2018 r

Head Hunters Hair and Beauty Clinic prowadzi stronę https://head-hunters24.co.uk („Serwis”).

Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi i wyborów, które zostały powiązane z tymi danymi.

Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tymi zasadami. O ile nie określono inaczej w niniejszych Zasadach prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach korzystania z usługi, dostępne na stronie https://head-hunters24.co.uk

Definicje

•Usługa

Serwis to strona https://head-hunters24.co.uk prowadzona przez Head Hunters Hair and Beauty Clinic

•Dane osobiste

Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby, które można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub z tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

• Dane użytkowania

Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie, wygenerowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

•Ciasteczka

Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane na urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

• Kontroler danych

Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) ustala, do jakich celów i w jaki sposób dane osobowe są lub mają być przetwarzane.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem danych osobowych.

• Procesory danych (lub dostawcy usług)

Data Processor (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu administratora danych.

Możemy korzystać z usług różnych dostawców usług, aby efektywniej przetwarzać dane.

• Przedmiot danych (lub użytkownik)

Podmiotem danych jest każda żywa osoba, która korzysta z naszej Usługi i jest przedmiotem Danych Osobowych.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji dla różnych celów, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę.

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobiste

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, z których można się skontaktować lub zidentyfikować („Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres, województwo, województwo, kod pocztowy / pocztowy, ciasteczka miejskie i dane dotyczące użytkowania

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas wszystkich lub wszystkich tych informacji, podążając za linkiem do anulowania subskrypcji lub instrukcjami podanymi w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail.

Dane użytkowania

Możemy również zbierać informacje o tym, w jaki sposób usługa jest dostępna i używana („Dane o użytkowaniu”). Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak adres IP twojego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej usługi, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalny identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowywać określone informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu. Wykorzystywane są również technologie śledzenia, takie jak beacony, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. Przykłady plików cookie, których używamy:

Pliki cookie sesji. Używamy plików cookie sesji w celu obsługi naszej usługi.

Pliki cookie preferencji. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.

Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.

Wykorzystanie danych

Head Hunters Hair and Beauty Clinic wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę

Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze

Aby umożliwić ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić

Aby zapewnić obsługę klienta

Aby zebrać analizy lub cenne informacje, abyśmy mogli ulepszyć naszą Usługę

Aby monitorować korzystanie usługi

Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych

Dostarczanie aktualności, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, podobnych do tych, które już kupiłeś lub zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Head Hunters Hair and Beauty Clinic do zbierania i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od danych osobowych, które zbieramy, oraz od konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

Head Hunters Hair and Beauty Clinic może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

Musimy zawrzeć z tobą umowę

Dałeś nam na to pozwolenie

Przetwarzanie jest w naszych uzasadnionych interesach i nie jest ono nadrzędne wobec Twoich praw

Do celów przetwarzania płatności

Aby zachować zgodność z prawem

Przechowywanie danych

Head Hunters Hair and Beauty Clinic zachowa Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak to konieczne dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Zachowamy i wykorzystamy Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych prawnych umów i zasad.

Head Hunters Hair and Beauty Clinic zachowa również dane użytkowe do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są ogólnie przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te służą do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania tych danych przez dłuższy czas.

Transfer danych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Wielką Brytanią i chcesz przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym dane osobowe, do Wielkiej Brytanii i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

Head Hunters Hair and Beauty Clinic podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że ​​twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji lub kraju, o ile nie zostaną podjęte odpowiednie kontrole w tym bezpieczeństwo twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnienie DataDisclosure for Law Enforcement

W pewnych okolicznościach, Hair Hunters Hair and Beauty Clinic może być zobowiązany do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sąd lub agencja rządowa).

Wymogi prawne

Head Hunters Hair and Beauty Clinic może ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu:

Aby spełnić prawne zobowiązanie

Aby chronić i chronić prawa lub własność Kliniki Włosów i Urody Łowcy Głów Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą

W celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Serwisu lub społeczeństwa

Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych jest dla nas ważne, ale pamiętajmy, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Twoje prawa do ochrony danych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeżeli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. Head Hunters Hair and Beauty Clinic ma na celu podjęcie uzasadnionych kroków w celu poprawienia, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

Prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które mamy na Państwa temat. Ilekroć jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc.

Prawo do sprostowania. Masz prawo do poprawienia swoich danych, jeśli informacje te są niedokładne lub niekompletne.

Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych.

Prawo ograniczenia. Masz prawo poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Twój temat w ustrukturyzowanym, czytelnym dla komputera i powszechnie używanym formacie.

Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, w którym Head Hunters Hair and Beauty Clinic skorzysta z Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że przed odpowiedzeniem na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.

Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej Usługi („Dostawcy Usług”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy używać zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i / lub wyraźnym powiadomieniem o naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizujemy „datę wejścia w życie” na początku niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

Przez e-mail: info@headhunters24.co.uk

Odwiedzając tę ​​stronę na naszej stronie internetowej: https://head-hunters24.co.uk/contact/

Pod numerem telefonu: +44 (0) 20 3092 6870

Pocztą: Head Hunters 208-210 Tooting High Street SW17 0SG London